• Jacob

ถอดปรัชญาการบริหาร กว่า 80 ปี กับทายาทรุ่นที่ 2 และ 3 ของ JACOB เขียน โดย The Cloud


ขอขอบคุณ The Cloud ที่ได้เขียนบรรยายเกี่ยวกับการบริหาร JACOB จาก รุ่น 1 ถึง รุ่น 3 ที่นาน กว่า 80 ปี


“ความสุขอันใดก็ไม่เท่าเทียบกับความสุขที่ได้มองเห็นลูกๆ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และยิ่งเป็นการงานที่ผู้เป็นพ่อปูทางไว้ให้ ย่อมต้องนำความภาคภูมิใจมาสู่ผู้เป็นพ่อ เหมือนเป็นการยืนยันให้เห็นว่าความขยันหมั่นเพียรและการต่อสู้ของพ่อนั้นไม่สูญเปล่า” - คุณสุทิน เทพชาตรี

ผู้ก่อตั้ง Jacob พ.ศ 2542 นิตยสาร ดิฉัน

https://readthecloud.co/sripan-jacob/205 views0 comments